Subscribe to Nejnovější články

19 Dub 2017

Arnika kritizuje jednání společnosti Central Group

Posted by admin. No Comments

Novela stavebního zákona, kterou minulý týden schválila sněmovna, vzbuzuje mnoho negativních emocí. Mohou za to výroky některých poslanců, ve kterých zásadní omezení občanských práv, jež novela nese, doplnili také řadou urážek občanů. Shoda některých argumentů s proklamacemi největších developerských firem jasně ukazuje pozici, kterou zaujali zejména poslanci Kalousek, Foldyna, Klán nebo Stanjura. Rétorika vybízející k umlčení ekoteroristů a dalších, kteří se rozhodli kritizovat stavební úřady a kteří se svými argumenty uspěly u řady soudů, je prakticky stejná, jakou používá například šéf developerské společnosti Central Group Dušan Kunovský. Arnika k takovému jednání poslanců zaujímá striktně kritickou pozici.

 

Šéf Central Group Kunovský se opakovaně zasazoval o to, aby došlo k omezení práv účastníků řízení anebo se dovolával nových pravidel, jež by usnadnila výstavbu na úkor městských částí. Paradoxní ovšem je, že Central Group, která si stěžuje na protahování řízení kvůli účasti občanů, má sama na svědomí obcházení zákonů a jedná obstrukčně.

 

Jednou z takových praktik Central Groupu je například uzavření smlouvy s maltskými či singapurskými společnosti, jako tomu bylo v případě výstavby viladomů na Farkáně, respektive projektu Nová Nikolajka. Tyto společnosti následně nekomunikují s českými úřady a soudy, a nepřebírají jim adresované zásilky. To v důsledku znemožňuje, aby soudy i úřady mohly fungovat tak, jak mají. V případě domů na Farkáně musela městská část kvůli smlouvě s maltskou společností dokonce přistoupit k výpovědi nájemní smlouvy na pozemky, kterou s Central Group měla uzavřenou.

 

„Je to absurdní. Debata se stále vede o tom, že občané, kteří se odváží zapojit se do rozhodování a kontrolovat veřejnou správu a pouze a jedině požadují, aby byly dodržovány zákony, jsou označeni bez mrknutí oka za teroristy. Poslanci je jednoduše zbaví práv a tím úplně umlčí,“ neskrývá rozhořčení právnička Vendula Zahumenská z Arniky. „Je neuvěřitelné, že na občanské aktivity nadávají nejvíce ti, kdo neváhají obcházet zákony a sami svými praktikami způsobují nezákonnosti v procesu povolování staveb,“ dodává Zahumenská. Na chování společnosti si v zářijovém dopise městským částem stěžoval např. také senátor Václav Láska.

 

Central Group dostala za své nezákonné jednání od stavebního úřadu pokutu. Stavební úřad Prahy 5 přitom zcela jasně označil jednání Central Group za společensky škodlivé, protože takové postupy developerů mohou vyvolat dojem, že si lze bez následků dovolit cokoli. Podle Arniky je podobné jednání developerských společností nepřípustné a ve svém důsledku poškozuje všechny.

 

„Jestliže mají poslanci i developeři dost odvahy kritizovat občany za to, že hájí svá práva a práva svých dětí na kvalitní život a dobré životní prostředí, ať si také uvědomí, že ve společnosti existuje řada zájmů, ne jen zájmy na zastavení každého kousku přírody a maximalizaci zisku. Každý, koho se stavba výrazně týká, by měl mít právo vyjádřit se a bránit své zájmy. Jestliže developeři chtějí stavět rychle, ať jednají podle zákonů a úřady, ať rozhodují tak, jak mají,“ dodává Zahumenská.

 

Článek byl převzat z webu arnika.org

6 Dub 2017

Viladomy Na Farkáně aneb nová Praha podle CENTRAL GROUP

Posted by admin. No Comments

fdfg

No potěš pánbůh…

 

16 Úno 2017

Stavební úřad MČ Praha 5 udělil společnosti Central Group směšnou pokutu

Posted by admin. No Comments

Jednání CENTRAL GROUP lze vzhledem k jeho dlouholetému a významnému působení na realitním / developerském trhu považovat za společensky škodlivé

 

konstatoval stavební úřad Městské části Praha 5 v rozhodnutí o udělení pokuty za spáchání správního deliktu spočívajícího v realizaci stavby Viladomy Na Farkáně – objekt B1, B2 v rozporu se stavebním povolením.

 

V tom se se stavebním úřadem zcela výjimečně naprosto shodujeme.

 

Nedomníváme se však, že pokuta ve výši 110 000 Kč může změnit způsob, jakým veřejnost vnímá porušování zájmů sledovaných stavebním zákonem ze strany významných developerských společností.

 

V případě Viladomů Na Farkáně lze sledovat porušování stavebního zákona téměř v přímém přenosu (viz reportáž v pořadu Černé ovce ze dne 7.9.2016), ale stavebním úřadem zmíněné „následky“ nějak nejsou vidět. Nejspíš pro to, že samotný stavební úřad má na porušování stavebního zákona lví podíl.

 

1 2 3

 

 

6 Pro 2016

Stavební úřad zahájil řízení o odstranění stavby Viladomů Na Farkáně, objekt B1, B2

Posted by admin. No Comments

Oznámení o zahájení řízení

28 Lis 2016

Praha paralyzovaná aneb kdo za to může?

Posted by admin. No Comments

Praha je paralyzovaná, stěžuje si Dušan Kunovský v příspěvku pro internetový časopis Stavební fórum ze dne 9.11.2016. Článek si můžete přečíst zde.

 

Pane Kunovský, nepláčete na špatném hrobě?

Není Vámi kritizovaný stav také důsledkem bezohlednosti a chamtivosti developerů v čele se skupinou CENTRAL GROUP?

 

Za to, že Vás 7.11.2016 stavební úřad na Praze 5 vyzval k bezodkladnému zastavení stavby Viladomy Na Farkáně, nemůže ani Matěj Stropnický, ani samopráva městské části Praha 5. Nemůže za to ani magistrát, ani blíže neurčená politická garnitura.

 

A už vůbec za to nemůže stavební úřad na Praze 5. Vždyť ten Vám plní veškerá přání, ještě než je stačíte vyslovit.

Územní souhlas k protihlukovému oplocení Vám vydal za 4 pracovní dny.

To je pomalé povolování projektů stavebními úřady?

 

Že by za to mohla společnost BEXEE Limited, na kterou jste převedli práva a povinnosti stavebníka?

Asi si budete muset příště lépe vybírat svoje obchodní partnery.

 

V každém případě, kdybyste dodržovali právní předpisy, tak by tato a další stavby mohly být již dávno dokončeny a nedělaly by ostudu jak společnosti  CENTRAL GROUP, tak i rezidenčnímu developmentu jako celku.

 

Pro případ, že by Vás Vaši podřízení ještě nestihli informovat, tak na následujících odkazech si můžete přečíst protokol z kontrolní prohlídky a rovněž zmíněnou výzvu k bezodkladnému zastavení stavby, kterou CENTRAL GROUP nerespektuje.

 

Protokol z prohlídky

Výzva k zastavení stavby

22 Říj 2016

Obří daňový únik CENTRAL GROUP znovu před soudem

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Obří daňový únik CENTRAL GROUP znovu před soudem

Kauzu obřího daňového úniku spojeného s developerskou společností CENTRAL GROUP

v pátek 21.10.2016 řešil Vrchní soud v Praze.

 

Pracovníci společnosti Central Group v čele s prokuristou a výkonným ředitelem Alešem Novotným mezi roky 2004 až 2010 úmyslně vkládali do účetnictví Central Group stovky falešných faktur. Faktury byly vystaveny za propagační nebo marketingové služby, které však nikdy nebyly vykonány. Falešné faktury měly za následek krácení daně z přidané hodnoty a snížení daňového základu pro výpočet daně z příjmu.

 

Trik s převodem práv a povinností ke stavbě na fiktivního stavebníka z Malty mohl někomu připadnout zábavný. Trik s fiktivními fakturami a krácením daně však sukces nebyl. Orgány činné v trestním řízení si při něm patrně moc zábavy neužily, neboť trestní spis čítal 60 svazků a 17,5 tisíce stran. Městský soud v Praze ho namísto aplausu ocenil dlouholetými testy odnětí svobody.

 

Vrchni soud v Praze nyní všem obžalovaným snížil tresty o 1,5 roku. Při ukládání nižšího trestu zohlednil délku trestního řízení.

 

Další informace ke kauze viz:

 

Obří daňový únik v Central Group: Vězení na 8,5 roku

Tři roky čekání. Vrchní soud rozhoduje, zda šéfúčetní Central Group obral stát o 200 milionů

Okradli stát o 160 milionů. V kauze Central Group soud snižoval tresty

21 Říj 2016

Nezákonnost územního souhlasu s protihlukovým oplocením potvrzena

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nezákonnost územního souhlasu s protihlukovým oplocením potvrzena

Odbor stavebního řádu MHMP zamítl odvolání společností CENTRAL GROUP 15.investiční a.s. a BEXEE Limited proti rozhodnutí o zrušení územního souhlasu s protihlukovým oplocením. Protiprávnost územního souhlasu vydaného za pouhé 4 pracovní dny byla zřejmá od samého počátku.

Nicméně trvalo dlouhých 6 měsíců, než správní řízení k nápravě této nezákonnosti doběhla do konce.

Hrubá stavba objektů B1 a B2 byla v mezičase prakticky dokončena.

To bylo zřejmě smyslem jinak nesmyslných převodů práv a povinností k záměru Viladomy Na Farkáně (Rezidence Jenišovská) na stavebníka BEXEE Limited z Malty a pak zase zpět.

CENTRAL GROUP opět ukázal, že při realizaci svých záměrů se nezastaví před ničím.

 

Zamítnutí odvolání

13 Říj 2016

Hledá se stavebník

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Hledá se stavebník

30.6.2016 jsme publikovali informaci, že Central Group převedl práva ke stavbě Viladomy Na Farkáně (Rezidence Jenišovská) na společnost BEXEE Limited sídlící na Maltě.

V okamžiku, kdy Městská část Praha 5 dne 21.9.2016 vypověděla smlouvu o pronájmu pozemku 1484/81, začalo být zřejmě i maltskému stavebníkovi v Praze příliš horko (v září ostatně padla řada historických teplotních rekordů).

Proto ve stejný den postoupil práva a povinnosti ke stavbě zpět na společnost CENTRAL GROUP 15.investiční a.s.

Tím však tato umně vykroužená pirueta ještě neskončila.

Stále ve stejný den společnost CENTRAL GROUP 15.investiční a.s. postoupila práva a povinnosti ke stavbě na společnost CENTRAL GROUP 23.investiční a.s.

V tento den stavebník mizel a znovu se objevoval jako kulička pod rukama skořápkáře.

Je však možné, že dokonce ani toto ještě není úplný konec.

Skupina CENTRAL GROUP má v obchodním rejstříku zaregistrováno celkem 69 subjektů, takže možností pro další změny je habaděj.

Nejspíš si kladete otázku, zda skupina CENTRAL GROUP holedbající se pozicí největšího rezidenčního developera v České republice má takový cirkus zapotřebí.

Možná jste však právě svědky historického okamžiku, kdy CENTRAL GROUP v rámci koncernové optimalizace nastupuje proces změny předmětu podnikání a vydává se do světa performancí, mystifikace, kouzel, kolotočů, lunaparků, strašidelných zámků a jiných atrakcí. Dušan Kunovský, principál předseda představenstva CENTRAL GROUP, by se v roli klauna určitě neztratil…

 

Dusan_Kunovsky

9 Říj 2016

Nepreferujeme čistý minimalismus

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nepreferujeme čistý minimalismus

„Nepreferujeme čistý minimalismus“

říká Ing. arch. EVA KOLÁČKOVÁ, hlavní architektka a vedoucí úseku architektury a urbanismu společnosti Central Group v týdeníku TÉMA, č.38/2016.

To věru ne. Rozestavěné objekty Rezidence Jenišovská (Viladomy Na Farkáně) nevyznávají minimalismus v žádné podobě.

Přesvědčte se sami. Vezměte si zmíněný článek s sebou a zajděte se podívat ke staveništi. Přečtěte si názory Ing. arch. Evy Koláčkové odstavec za odstavcem a porovnejte je s tím, co vidíte.

Vřele to doporučujeme zejména jí samotné. Aby si uvědomila, jakými stavbami její chlebodárce ovlivňuje estetické vnímání laické veřejnosti.

A také to doporučujeme zájemcům o byty stavěné společností CENTRAL GROUP.
Aby věděli, do čeho jdou…

Dobrá zpráva nakonec:

CENTRAL GROUP v některých případech již spolupracuje s renomovanými architekty.

Škoda, že je to nenapadlo dřív…

 

Článek Central Group

24 Zář 2016

Text usnesení městské Rady

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Text usnesení městské Rady

V souvislosti s výpovědí smlouvy o pronájmu pozemku souvisejícího s výstavbou viladomů Farkáň zveřejňujeme důvodovou zprávu a text usnesení městské Rady.

 

Důvodová zpráva Usnesení Rady

22 Zář 2016

Rada města vypověděla smlouvu o pronájmu pozemku

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rada města vypověděla smlouvu o pronájmu pozemku

 

Z tiskové zprávy na webu městské části uveřejněné ve čtvrtek 22.9.2016 jsme se dozvěděli, že Rada Městské části Praha 5 na svém jednání dne 21.9.2016 schválila výpověď smlouvy o pronájmu pozemku 1484/81 k výstavbě záměru Viladomy Na Farkáně.

 

 

vypoved

 

Vítáme tento obrat v postoji radnice Městské části Praha 5.

Děkujeme všem, kteří se o něj zasloužili.

 

S ohledem na rozhodnutí Rady považujeme předcházející tiskovou zprávu ze dne 19.9.2016 za překonanou a nebudeme se k ní dále vyjadřovat.

 

Těšíme se, že radnice Prahy 5 návazně zveřejní podmínky, které vyjednala s developerem, na jejichž dodržení bude trvat.

Považujeme za potřebné, aby dodržování těchto podmínek mohla kontrolovat veřejnost a zejména obyvatelé okolních domů.

 

20 Zář 2016

Zdůvodnění bojkotu schůzky

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zdůvodnění bojkotu schůzky

V pátek 16.09.2016 byla jednomu z nás prostřednictvím sekretariátu MČ Praha 5 telefonicky tlumočena pozvánka na schůzku. Sekretariát nebyl schopen upřesnit čeho přesně se schůzka týká a ani kdo mají být její účastníci. Požadovali dostavení našeho zástupce, což jsme v dobré víře přislíbili. Těsně před schůzkou jsme ovšem zaznamenali tiskovou zprávu na webu MČ Praha 5 zveřejněnou dne 19.09.2016, kde je schůzka prezentována jako setkání s občany (které ovšem nikdo nepozval), zástupci města a společností CENTRAL GROUP.

Pro jistotu ve zprávě není ani upřesněn čas konání. Navíc je v ní obsaženo výsledné stanovisko MČ a to již před zahájením jakýchkoliv jednání, což nepovažujeme za férové. Je nám též záhadou proč starosta Klíma jedná se společností CENTRAL GROUP, když ta převedla všechna práva ke stavbě na společnost BEXEE Limited na Maltě. Z výše uvedených důvodů jsme se rozhodli schůzku bojkotovat. Zprávu MČ a nepravdy v ní obsažené podrobně rozebereme v následujících dnech.

MC5

 

20 Zář 2016

Senátor Láska posílá dopis starostům

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Senátor Láska posílá dopis starostům

Senátor Václav Láska odeslal dopis starostům městských částí, v němž kritizuje postup stavební společnosti CENTRAL GROUP v souvislosti se stavbou Viladomy Farkáň (Rezidence Jenišovská). Zjistili jsme že obstrukční postup Central GROUPu není ojedinělý a byl použit například v případě stavebního záměru Nová Nikolajka, kde byla práva „převedena“ na společnost ze Singapuru viz. připojená smlouva.

 

dopis_starostum

postoupeni_prav_1 postoupeni_prav_2 postoupeni_prav_3

 

1 Zář 2016

Kauza Farkáň v pořadu Černé ovce

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Kauza Farkáň v pořadu Černé ovce

Ve středu 7.9.2016 bude ČT1 v pořadu Černé ovce vysílat reportáž o Viladomech Na Farkáně.

 

Začátek v 17:40.

 

Repríza ve čtvrtek 8.9.2016 v 11:35.

 

Reportáž bude poté možno shlédnout i na internetové stránce České televize.

1 Srp 2016

Senátor Václav Láska komentuje postupy Central Group v souvislosti s výstavbou Viladomů Farkáň

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Senátor Václav Láska komentuje postupy Central Group v souvislosti s výstavbou Viladomů Farkáň

Citujeme dnešní příspěvek zveřejněný senátorem Václavem Láskou na jeho facebookové stránce:

 

Jak se chová developer Central Group

Společnost Central Group 15. Investiční, jejímž jediným akcionářem je Central Group a.s. Začala v Praze na Farkáně stavět Viladomy. Získala všechna povolení a zahájila stavbu. Místním se stavba ale nelíbila. A ani proces jakým developer povolení získal. U některých nebyli místní účastníky řízení, byť si myslí, že býti měli. Začali se bránit a dosáhli zrušení jednoho z povolení. Svých práv se začali domáhat i u soudu. Jenže ouha. Zjistilo se, že developer všechna svá práva postoupil na maltskou společnost. Stavebníkem viladomů v Praze na Farkáně v České republice, okolo kterého je vyvoláno řada sporů, se tak stává maltská společnost. A zdá se, že tím šance místních na obranu výrazně klasají. Stavebník staví jako o život, byť by neměl. A zásah ať už místní samosprávy či soudu je komplikovaný. Když se o to naposledy pokusil Městský soud v Praze a maltskou společnost obeslal, tak ta odmítla zásilku převzít, neboť prý je v češtině a té ve společnosti nikdo nerozumí.

Taky Vám dává jasný obchodní či podnikatelský smysl, že v Praze staví maltská společnost, v níž nikdo neumí česky? A že na ní český developer postoupí práva z rozhodnutí, o nichž se vede řada sporů?

Jediný účel, který mě napadá je snaha ztížit zásah, ať už místní samosprávy nebo soudní, proti stavbě, u níž bylo minimálně jedno povolení zrušeno. A stavět, stavět, stavět.

Můj osobní názor je, že takový postup není nezákonný, ale je silně obstrukční. A především samospráva by měla být velmi obezřetná, pokud bude jednat s developerem, který u problematických staveb na své místo posune maltskou společnost.

Být já členem samosprávy, neměl bych k takovému partnerovi základní důvěru a podle toho bych jednal. Myslím, že samospráva má právo vědět, že takové postupy určitý developer koná. A proto o tomto případu vyrozumím všechny starosty a starostky v Praze. Nebudu je nabádat či poučovat, jak se mají zachovat, ale prostě mají právo takovou informaci mít.

Stejně třeba jak i Vy, možní smluvní partneři nebo sousedé staveb, které minimálně zahájí společnosti ovládané Central Group a.s.

30 Čvc 2016

Central Group převedl práva ke stavbě na společnost sídlící na Maltě

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Central Group převedl práva ke stavbě na společnost sídlící na Maltě

Developer Central Group  postoupil dle svého tvrzení práva k výstavbě záměru Viladomy Na Farkáně B1, B2 (nazýván též Rezidence Jenišovská) na společnost Bexee Limited se sídlem na Maltě. Účel tohoto kroku je zřejmý: průtahy ve správních a soudních řízeních zkomplikovat možnost obrany proti stavbě prováděné v rozporu s právními předpisy. Zřetelně se to projevilo v okamžiku, kdy maltského „stavebníka“ obeslal Městský soud. Obsílka byla odmítnuta s tím, že českému jazyku společnost Bexee Limited nerozumí. Ředitelem Bexee Limited je přitom Ing. Ladislav Franta, jinak též člen představenstva a technický ředitel společnosti CENTRAL GROUP (franta@central-group.cz).

 

Dle našeho názoru se jedná o účelové obstrukční jednání, které má zabránit prosazení zákona a zastavení stavby, která mezitím samozřejmě nerušeně pokračuje. Stavební úřad tyto obstrukce ochotně toleruje, neboť oddalují okamžik, kdy bude muset čelit důsledkům svého nezákonného postupu při vydání územního souhlasu k oplocení staveniště.

 

Uvedené dokládají připojené dokumenty:

 

– souhlasné prohlášení CENTRAL GROUP a BEXEE LIMITED o postoupení práv ke stavbě

 

– profil Ing.Franty, ředitele Bexee Limited a člena představenstva Central Group

 

 

17 Kvě 2016

Zrušení územního souhlasu

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zrušení územního souhlasu

Dnes pro vás máme konečně dobrou zprávu. Magistrát nám dal za pravdu v našich námitkách a nařídil MČ Praha 5 do pěti dnů zrušit územní souhlas na umístění staveniště. Mimo jiné v rozhodnutí které si zde můžete přečíst konstatuje, že v podobném případě nelze! staveniště umístit jen pomocí územního souhlasu, čímž jsme ostatně na MČ Praha 5 od začátku neúspěšně argumentovali. Stavebníka by městská část měla vyzvat k ukončení stavební činnosti, dokud si neobstará potřebná povolení. Nezbývá, než si držet palce aby další řízení na městské části již probíhala podle zákona. Jedná se totiž už o několikáté „pochybení“ úředníků MČ, ani v tomto případě ovšem nemůžeme očekávat, že by za něj byla pro konkrétní úředníky vyvozena nějaká osobní odpovědnost.

 

 

1 2 3 4

27 Dub 2016

Developer nedodržuje postupy, ke kterým se zavázal ve stavebním povolení

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Developer nedodržuje postupy, ke kterým se zavázal ve stavebním povolení

Developer nedodržuje postupy, ke kterým se zavázal ve stavebním povolení, stavební odbor to ovšem vůbec nezajímá. V minulých dnech na stavbě docházelo k hloubení vrtů. Podle stavebního povolení lze těžkou stavební techniku použít v součtu maximálně 70minut za jeden den. Přičemž skutečná doba použití této velmi hlučné techniky byla každý den pět hodin i více, jak si jistě každý, kdo bydlí kolem, nemohl nevšimnout. Na opakované podněty vedoucí stavebního odboru Ing. Jakoubková nereaguje. Osobně jsme byli v prosinci 2015 při jednání na MČ Praha 5 za účasti starosty Klímy, radního Richtera i dalších úředníků ujištěni majitelem společnosti Central Group Dušanem Kunovským, že stavebník bude důsledně dodržovat postupy, ke kterým se zavázal, aby neobtěžoval obyvatele okolních domů. Realita je přesně opačná.

 

vrty

 

19 Dub 2016

Interpelace občanů na zastupitelstvu

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Interpelace občanů na zastupitelstvu

Zde se můžete podívat na záznam zasedání zastupitelstva MČ Praha 5 a interpelace občanů na téma Viladomy Farkáň. Přesto, že občané mají na vyjádření pouze tři minuty, našlo se mnoho lidí, kteří cítili potřebu k zastupitelům promluvit. Mezi nejemotivnější okamžiky patřilo vystoupení obyvatelky jednoho z přilehlých domů, který je stavbou obtěžován. Video najdete ZDE.

 

Zastánce máme i v řadách odboníků, jak dokazuje skvělá řeč architekta Špičky. Video najdete ZDE.

 

Pro přechod na stránku s dalšími videi klikněte prosím ZDE.

19 Dub 2016

Protest na zastupitelstvu MČ Praha 5

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Protest na zastupitelstvu MČ Praha 5

Děkujeme všem, kteří se osobně zúčastnili protestu před radnicí MČ Praha 5 a následně i na zasedání zastupitelstva, i těm kteří nám drželi palce u online vysílání na webu. Účast byla hojná a dočkali jsme se podpory i ze strany některých opozičních zastupitelů. O kauzu se navíc začala masivně zajímat některé média jako například deník Právo, Blesk, ČT, Pražský deník, Aktualne,cz a další. Některé z článků si můžete přečíst ZDE.

 

002 004 005 006 007 008

12 Dub 2016

Lidé protestují proti stavbě na Farkáně

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Lidé protestují proti stavbě na Farkáně

V hojném počtu se tento týden sešli lidé nejen z Farkáně a přilehlých ulic. Dorazili i lidé ze vzdálenějších částí Prahy, kterým není osud Prahy lhostejný a nesouhlasí se systematickým úbytkem zeleně a masivní výstavbou. Přítomný byl i senátor Václav Láska a někteří politici působící na radnici. Dorazili i novináři s jejichž články vás budeme průběžně seznamovat.

 

farkan PDF

11 Dub 2016

Nelidské podmínky v bytových domech

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Nelidské podmínky v bytových domech

Stavba nám každým dnem pokračuje i přes naše odvolání. Co říkáte na plné oplocení bezprostředně před okny bytových domů? Je vůbec uvěřitelné že jej vedoucího stavebního odboru MČ Praha 5 Ing. Ivana Jakoubková povolila a navíc na dobu pěti! let? Na vyhotovení povolení a posouzení dopadů na obyvatele okolních domů přitom nepotřebovala ani týden. Žádost byla podána dne 17.03.2016, přičemž vyřízena byla již 23.03.2016 a to se nám do tohoto termínu vešel dokonce i víkend.

 

 

oploceni

11 Dub 2016

Tisková zpráva

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Tisková zpráva

CENTRAL GROUP brutálně terorizuje místní obyvatele při nelegální
výstavbě Viladomů Na Farkáně

 

(Praha, 11. 4. 2016) Bez jakýchkoli ohledů na místní občany a podmínky ve stavebním povolení zahájil developer Central Group výstavbu kontroverzního projektu Viladomy Na Farkáně. Klidné zahrady při ulici Mikšovského tvořily 60 let oázu zeleně poblíž rušné Peroutkovy ulice v košířské lokalitě Farkáň na Praze 5. Nyní v nich jezdí bagry. Zahrady se staly obětí hamižnosti a bezohlednosti. Jejich restituční vydání potomkům prvorepublikových velkostatkářů z oblasti Farkáně provázela řada nejasných okolností a pochybností. Přesto se nabízela možnost, že je obyvatelé přilehlých domů odkoupí a život v ulici Mikšovského si zachová poklidný ráz. Avšak finanční požadavky restituentů daleko přesahovaly možnosti důchodců, vesměs bývalých zaměstnanců továrny MOTORLET. Restituent tak pozemky posléze prodal developerovi LUMA. Od roku 2005 se táhne složitá peripetie územních a stavebních řízení, námitek, odvolání a soudních žalob místních proti divokým plánům developerů.

 

Obrat v kauze nastal v březnu 2010, kdy pozemky i s projektem koupil developer CENTRAL GROUP. Ten přistoupil k realizaci s brutalitou sobě vlastní, kterou prokazuje i v ostatních projektech, např. Nová Nikolajka. Začaly se dít věci, které by v demokratickém právním státě neměly mít místo. Dlouholetý nerovný souboj občanů s bezohledným developerem zkomplikovaly velmi podivné okolnosti. Stavební povolení bylo vydáno bez vědomí obyvatelů přilehlých bytových domů. Tehdejší i současný starosta MUDr. Radek Klíma (TOP09) umožnil CENTRAL GROUPu využít ke stavbě obecní pozemek a pokácet na něm stromy. Jím vedená Rada městské části Praha 5 nevyslyšela zoufalé volání občanů o pomoc a uzavřela s developerem řadu smluv o spolupráci. Nezákonná rozhodnutí, které učinil stavební úřad MČ Prahy 5 pod vedením Ing. arch. Evy Čechové, bohužel nebyla Magistrátem hl. Města Prahy ve všech případech napravena. Správní žaloba leží u Městského soudu v Praze již 2 roky a další 2 roky tam nejspíš ještě ležet bude, jak soudíme dle délky sporu, který jsme v této kauze vyhráli v roce 2013. Všechny tyto okolnosti jsou důvodem, proč po zahradách nyní jezdí bagry.

 

Předimenzované viladomy místo zahrad nejsou v souladu s charakterem území

Oficiální název stavebního záměru je Viladomy Na Farkáně, objekt B1, B2. Situován je na pozemcích parc.č. 1475/5, 1475/6 a 1475/429 v k.ú. Košíře mezi ulicemi Mikšovského a Od Vysoké. Jedná se o celkem 3 nadměrně vysoké a hmotné objekty (až 5 nadzemních podlaží), jejichž odstup od okolních domů je naprosto nedostatečný.

 

Záměr není v souladu s dlouhodobě udržitelným rozvojem MČ Praha 5.

Dne 18.4.2013 přijalo zastupitelstvo městské části jednohlasně usnesení č. 24/7/2013, v němž konstatovalo, že masivní výstavba v daném místě není v souladu s dlouhodobě udržitelným rozvojem MČ Praha 5. Stávající rada městské části pod vedením starosty MUDr. Radka Klímy to ignoruje i přesto, že jako výkonný orgán samosprávy městské části je odpovědná ze své činnosti zastupitelstvu městské části. Rada porušuje povinnost respektovat vůli zastupitelstva vyjádřenou v jím
vydaných usneseních a provádí úkony, které jsou s ní v rozporu. Rada tak porušuje zákon o hl. městě Praze.

 

Výstavba zničila rozsáhlou plochu zeleně

Výstavbě padly za oběť desítky ovocných stromů a dokonce i krásná jedle stejnobarevná. Martin Tůma z bytového domu Mikšovského 819/11 k projektu poznamenává: „Lokalita je pro projekt takového rozsahu naprosto nevhodná. Jedná se o plochu zeleně 3420 m2. Taková vzácná místa bychom v Praze měli chránit, ne je ničit!“ Kácení v zahradách proběhlo již 14.2.2012. Záminkou k tomu se stalo stavební povolení, které bylo vydáno nezákonně.

 

Hrubá pochybení stavebního úřadu

Stavební povolení vydal stavební úřad vedený Ing. arch. Evou Čechovou v listopadu 2011, aniž by se o tom obyvatelé bytových domů vůbec dozvěděli. Hranice staveniště přitom probíhá pouhé 3 metry od jejich domů. Rozhodnutí o umístění zařízení staveniště vydal stavební úřad vedený Ing. Ivanou Jakoubkovou v březnu 2016 pouhé 4 dny (!) po obdržení žádosti CENTRAL GROUPu. Obyvatelé bytových domů se o tom opět nedozvěděli. Stavební úřad jim přitom přikazuje strpět 3 m vysoké plné stavební oplocení pouhé 4 metry před okny obytných místností po dobu dlouhých 5-ti let!

 

Občané netrpělivě čekají na stanovisko Magistrátu

Stavební úřad MČ Prahy 5 odmítá připustit jakékoliv pochybení. Místní občané zpravili o pochybeních stavebního úřadu na Praze 5 Magistrát hl. m. Prahy. Prvním krokem k nápravě nastalých nezákonností je bezodkladné prověření věci a postupu stavebního úřadu MČ Prahy 5. Občané doufají, že Magistrát hl. m. Praha vydá své stanovisko co nejdříve.

 

Občané požadují změnu postoje Rady MČ Prahy 5

Rada městské části vedená starostou MUDr. Radkem Klímou (TOP09) doposud vycházela developerovi Central Group vstříc i přesto, že byla občany opakovaně žádána o pomoc a zastání.

 
Občané žádají, aby zastupitelstvo postup Rady projednalo a uložilo jí zjednat nápravu.

Prvním krokem k tomu by mělo být vypovězení smluv s developerem o využití obecního pozemku, které nejsou pro městskou část v ničem výhodné a naopak poškozují zájmy občanů.
Na 14.4.2016 je svoláno zastupitelstvo městské části.
http://www.praha5.cz/cs/dokument/aktuality/211495-oznameni-svolani-zastupitelstva-mestskecasti-praha-5-na-1442016
Věc bude předmětem interpelace.

 

 

Kontakt:
Ing. Jan Formánek, jan.formanek@atlas.cz, tel. 603 822 003
Martin Tůma, martin.tuma@tumam.cz, tel. 723 550 550
Spolek pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku v Praze 5
Mikšovského 818/13
158 00 Praha 5
http://www.kauzafarkan.cz, https://www.facebook.com/kauzafarkan/

 

ttz

6 Dub 2016

Úřad opět obešel občany! Stavební činnost zahájena.

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Úřad opět obešel občany! Stavební činnost zahájena.

V minulém týdnu nás čekalo nepříjemné překvapení, v podobě nečekaného nájezdu těžké techniky na pozemky přilehlé k našim domům a započatí masivní stavební činnosti. Okamžitě jsme začali apelovat podněty na radu MČ Praha 5, stavební odbor i hygienickou stanici. Výstavba totiž probíhá na nezabezpečeném pozemku, dosud hrozí, že se pod těžké stroje mohou připlést děti, protože staveniště není řádně zajištěno. Navíc není vybudována žádná protihluková zábrana, což velmi negativně ovlivňuje život v přilehlých domech. Bohužel naše podněty nechali úřady chladnými. Po několika dnech provedl stavební odbor kontrolní prohlídku na místě a konstatoval, že činnost je zcela v souladu se zákonem i s územním souhlasem. S územním souhlasem, o kterém dosud nikdo z nás neměl ani tušení.

 

Nemohli jsme uvěřit tomu, že stavební úřad použil zcela stejnou fintu jako již před lety u stavebních povolení a rozhodl se vydat územní souhlas zcela v tichosti, abychom k němu nemohli vznášet žádných námitek a stavebník si mohl dělat, co uzná za vhodné. Soud v minulosti stavební odbor za tento nemorální a hlavně nezákonný způsob kritizoval a následně dokonce i zrušil územní rozhodnutí. Městská část si zřejmě řekla, že když to jednou skoro vyšlo, proč to nezkusit podruhé. Bylo totiž zcela jasné, že bychom měli k územnímu souhlasu výtky, ostatně těmto výtkám dal v minulosti soud v případě objektu C za pravdu.  Ihned po zjištění jsme podali odvolání opomenutého účastníka řízení proti územnímu souhlasu. Nemáme však velká očekávání, že by úřad nějak konal ve prospěch zákona, stavební práce stále nerušeně pokračují. Když se byznys spojí se státním úřadem, je pro občany velmi nelehký boj vynutit si alespoň základní dodržování zákona, přesto se o to už několik let usilovně snažíme.

 

Na přiložených fotografiích si všimněte, že se po staveništi pohybuje množství těžké a velmi hlučné techniky, aniž by byla vybudována protihluková stěna chránící obyvatele okolních domů.

 

 

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSCSONY DSCSONY DSC

20 Úno 2016

Central Group kácel v ulici Od Vysoké

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Central Group kácel v ulici Od Vysoké

V pátek 19.02.2016 došlo k vykácení všech stromů v ulici Od Vysoké, na pozemku ve správě Městské části Praha 5 oddělujícím zmíněnou ulici od zahrad, v nichž CENTRAL GROUP hodlá vybudovat Viladomy Na Farkáně. Kácení proběhlo na základě povolení vydaného MČ Praha 5. Kácení nestálo nás daňové poplatníky ale ani korunu, neboť Rada městské části využila nabídky na spolupráci s CENTRAL GROUP – viz usnesení Rady ze dne 15.9.2015.

 

Doporučujeme tento postup Vaší pozornosti, neboť dříve či později může být uplatněn i ve Vašem okolí.

 

Rada městské části umožnila vykácení stromů a vstup na obecní pozemek i přesto, že v minulosti (18.4.2013) přijala usnesení, že masivní výstavba v oblasti Farkáně není v souladu s trvale udržitelným rozvojem městské části. Absolvovali jsme na toto téma několik jednání s radními a zaslali několik podnětů, za účelem kácení stromů a pronájem obecního pozemku včas zvrátit, leč neúspěšně. Návrh na pronájem pozemků společnosti Central Group předkládal člen rady MČ Praha 5 Ing. Pavel Richter ze strany TOP 09.

 

 

 

 

6.2.2016_foto_2_resize6.2.2016_foto_1_resize 19.2.2016_resize 20.2.2016_foto_1_resize 20.2.2016_foto_2_resize

17 Zář 2014

Zamítnutí odvolání proti stavebnímu povolení

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zamítnutí odvolání proti stavebnímu povolení

Magistrát hl. města Prahy bohužel po dlouhém zkoumání zamítl naše odvolání proti stavebnímu povolení Viladomy Na Farkáně I – objekt B1, B2. Námitky v kterých nám dal Městský soud v Praze dne 20.02.2014 za pravdu a které vedly ke zrušení územního rozhodnutí tentokrát neměly na výsledek řízení valný vliv. Stavební povolení bylo schváleno pouze s drobnými změnami, které nijak naši situaci neusnadní.

17 Bře 2014

Zrušení územního rozhodnutí

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zrušení územního rozhodnutí

Městský soud v Praze rozhodl 20.12.2013 téměř po pěti letech od podání žaloby na Magistrát hlavního města Prahy v náš prospěch a zrušil územní rozhodnutí v souvislosti s plánovanou stavbou společnosti Central Group – Viladům Na Farkáně I. C.

24 Úno 2014

Podnět starostovi MČ Praha 5

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podnět starostovi MČ Praha 5

Dne 09.02.2014 jsme starostovi MČ Praha 5 zaslali podnět k vypovězení smluv se společností CENTRAL GROUP a.s. o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 1484/80, 81 a 82, k.ú. Košíře. Níže se můžete seznámit s jeho textem.

 

Vážený pane starosto,

obracíme se na Vás ve věci developerských záměrů Viladomy Na Farkáně, objekty B1, B2 a Viladomy Na Farkáně, objekt C, které společnost CENTRAL GROUP hodlá realizovat mezi ulicemi Od Vysoké a Mikšovského a v blízkosti ulice Peroutkova.

 

Tyto stavební záměry hrozí nenávratným zničením pohody bydlení obyvatel bytových domů v ulici Mikšovského a současně zničením vzhledu doposud klidné a po více než půl století stabilizované lokality. K umístění těchto předimenzovaných objektů v bezprostřední blízkosti stávajících domů došlo v důsledku hrubého pochybení stavebního úřadu. Jedná se o jeden z mnoha excesů z doby starosty Jančíka. Jejich následkům čelí městská část dodnes.

 

Bohužel ani v době nástupce neblaze proslulého starosty Jančíka, kterým se po omunálních volbách v roce 2010 stal MUDr. Klíma, jsme přes veškeré naše žádosti nezaznamenali zásadní obrat v přístupu vedení samosprávy městské části k dané kauze a účinnou snahu zjednat nápravu.

 

Uplynulý rok nám posléze přinesl naději, že se přece jen můžeme dočkat pomoci.

 

Dne 18.4.2013 přijalo zastupitelstvo městské části usnesení č. 24/7/2013, v němž konstatovalo, že masivní výstavba v dané oblasti není v souladu s dlouhodobě udržitelným rozvojem MČ Praha 5.

 

Z Vašeho vystoupení při tomto zasedání zastupitelstva městské části (viz výtah ze stenozáznamu v příloze) a na základě usnesení rady městské části č. 45/1570/2013 ze dne 1.10.2013 jsme nabyli dojmu, že vedení samosprávy si uvědomilo škodlivost stavebních záměrů a přehodnotilo svůj dosavadní postoj k věci.

 

Firma CENTRAL GROUP však i nadále pokračuje v přípravách k realizaci záměrů, přestože jí bylo při setkání s Vámi dne 15.5.2013 tlumočeno stanovisko vedení Městské části Praha 5, že si nepřeje zástavbu v uvedené lokalitě.

 

Firma CENTRAL GROUP stanovisko Městské části Praha 5 zjevně nerespektuje. Vypovídá o tom nedávno zřízená staveništní přípojka NN a zejména minulý týden doručené opatření vydané Odborem životního prostředí MHMP ve věci žádosti o kácení stromů v ulici Od Vysoké. Je z něj zřejmé, že v průběhu správního řízení se společnost CENTRAL GROUP neváhala uchýlit k podvodnému jednání a založila do spisu řízení nepravdivou informaci, že stavební povolení k Viladomům Na Farkáně jsou již pravomocná.

 

Podobného podvodu se firma CENTRAL GROUP již dříve dopustila v průběhu stavebního řízení, když úmyslně neoznačila bytové domy v ulici Mikšovského jako osoby dotčené stavbou, kterým má být přiznáno účastnictví v řízení.

 

Firma CENTRAL GROUP podváděla i při přeložce vodovodního řadu DN800. Označila ji za pouhou rekonstrukci, přestože měnila trasu řadu. V důsledku toho Odbor ochrany životního prostředí jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad zahájil řízení o odstranění této stavby, které je v současné době přerušeno.

 

Příkladů podvodného a neseriozního jednání společnosti CENTRAL GROUP můžeme doložit celou řadu. Již mnohokrát jsme se proti nim protestovali a žádali o nápravu nástroji správního práva. Patrně i proto se k nám firma CENTRAL GROUP chová způsobem, který by měl být v demokratickém právním státu nepřípustný. Firma CENTRAL GROUP nás opakovaně šikanuje nejrůznějšími stavebními akcemi a zásahy v území i přesto, že v době probíhajících řízení o odvolání proti stavebním povolením není oprávněna stavět. V každém případě to zpochybňuje věrohodnost největšího rezidenčního developera v České republice, jehož předseda představenstva Dušan Kunovský je zván na jednání Metropolitní ozvučné desky.

 

Z těchto důvodů žádáme vedení samosprávy městské části o přijetí rozhodných opatření k zamezení další stavební činnosti v území.

 

Žádáme, aby městská část zrušila souhlasy k využití pozemků v jejím vlastnictví pro stavební činnost na těchto stavebních záměrech, které byly v minulosti firmě CENTRAL GROUP vydány. Věříme, že se tak stalo v důsledku nedostatku informací o dopadech stavebních záměrů na obyvatele okolních domů. Jsme současně přesvědčeni, že v současné době již má vedení samosprávy na věc jasný názor.

 

Předkládáme Vám proto společný podnět níže podepsaných bytových domů a občanského sdružení, aby

 

1. rada městské části revokovala usnesení rady č. 9/299/2012 ze dne 13.3.2012 a vypověděla shora zmíněnou smlouvu č. 5/0/OMI/12 o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 1484/80, 81 a 82, k.ú. Košíře.

 

2. rada městské části revokovala usnesení rady č. 31/1272/2012 ze dne 4.9.2012 a vypověděla Smlouvu č. 0027/0/ZOMI/12 o právu provést dočasnou stavbu na pozemku parc. č. 1484/81, k.ú. Košíře ve vlastnictví MČ P5.

 

Oporu pro navrhovaný postup spatřujeme kromě jiného v ust. § 2 odst.2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v němž se stanoví:

 

Hlavní město Praha a městské části pečují o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech (dále jen „veřejný zájem“).

 

Závěrem vyjadřujeme naději, že vedení samosprávy provedením těchto kroků zamezí opakování vývoje v lokalitě Nikolajky, který bohužel poskytuje názorný příklad zhoubných dopadů developerského záměru společnosti CENTRAL GROUP do žívotního prostředí a charakteru městské části Praha 5.

 

Žádáme, abychom byli vyrozuměni o způsobu vyřízení podnětu.

 

S pozdravem

Podatelé uvedení na následující stránce zasílají tento společný podnět podáním do datové schránky Městské části Praha 5.

 

 

 

 

Družstvo Mikšovského 819/11

Mikšovského 819/11, 158 00 Praha 5

IČ: 25665570

(ID DS mjcz3bz)

Martin Tůma

předseda představenstva:

Pavel Kalvas

člen představenstva

 

Družstvo Mikšovského 818/13

Mikšovského 818/13, 158 00 Praha 5

IČ: 25632345

(ID DS cr3z3b7)

Ing. Vlasta Jungmannová

předseda družstva

 

Bytové družstvo Mikšovského 817

Mikšovského 817/15, 158 00 Praha 5

IČ: 26490595

(ID DS pgktymq)

Ing. Antonín Tomsa

předseda představenstva

Jaroslav Seifert

člen pověřený členskou schůzí

 

Družstvo Mikšovského 816/17

Mikšovského 816/17, 158 00 Praha 5

IČO: 256 84 817

(ID DS wcmz3bv)

Zdeněk Lhoták

předseda družstva

Petr Šťastný

místopředseda představenstva

 

Bytové družstvo Mikšovského 815/19

Mikšovského 815/19, 158 00 Praha 5

IČO: 264 90 846

(ID DS epbtymu)

Ing. Karel Buchar

předseda družstva

Olga Hrochová

místopředseda

 

Družstvo vlastníků bytů „Jednadvacítka“

Mikšovského 814/21, 158 00 Praha 5

IČO: 624 08 178

(ID DS 7gwz8ig)

Daniel Lhoták

předseda družstva

 

Sdružení pro ochranu příznivých životních

podmínek od Bulovky po Šalamounku v Praze 5

Mikšovského 818/13, 158 00 Praha 5

IČO: 27019951

(ID DS jeayubq)

18 Zář 2013

Zrušení rozhodnutí MČ Praha 5

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zrušení rozhodnutí MČ Praha 5

I přes veškerou snahu úředníků Prahy 5 ututlat a úředně urovnat stavbu vodního díla DN800, která byla prováděna bez povolení se nám na základě odvolání, podařilo docílit zrušení rozhodnutí MČ Praha 5 Magistrátem hlavního města Prahy. O této nepovolené stavbě jsme vás na této stránce informovali 26.02.2013. Podle ustanovení § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu se napadené rozhodnutí r u š í a věc se v r a c í k novému projednání odboru ochrany životního prostředí Úřadu městské části Praha 5.

 

Bohužel se nedomníváme, že by toto rozhodnutí zajišťovalo budoucí dodržování zákonů, natož potrestání úředníků MČ Praha 5, kteří se podobných porušení opakovaně dopouštějí. I tak jsme však Magistrátu hlavního města Prahy vděčni za jednání v souladu se zákonem.

29 Dub 2013

Usnesení zastupitelstva MČ Praha 5

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Usnesení zastupitelstva MČ Praha 5

Zastupitelstvo MČ Praha 5 dne 18.04.2013 schválilo, že masivní výstavba v oblasti Na Farkáně nezohledňuje zájmy občanů této lokality. Necháme se překvapit zda se toto hlasování pozitivně projeví na dodržování zákonů na stavebním odboru MČ Praha 5. Níže si můžete přečíst usnesení zastupitelstva.

 

 

24. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 18.04.2013  jako řádné

číslo usnesení 24/7/2013

Předkladatel: Rada MČ P5, Šesták Michal, člen rady MČ P5

 

Výstavba v oblasti ulic Na Farkáně a Mikšovského (viladomy Farkáň – Central Group)

 

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Konstatuje
1. že masivní výstavba v oblasti ulic Na Farkáně a Mikšovského není v souladu s dlouhodobě udržitelným rozvojem MČ Praha 5 a nezohledňuje zájmy občanů této lokality
II. Ukládá
1. Zelenému Miroslavu Ing., starostovi MČ P5
1.1. vyzvat společnost Central Group k jednání o přehodnocení tohoto projektu
Termín plnění: 28.05.2013

 

Usnesení bylo schváleno 36 hlasy

 

21 Dub 2013

Dotaz na starostu Prahy 5

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Dotaz na starostu Prahy 5

Dne 11.3.2013 vznesl předseda klubu zastupitelů TOP 09 dotaz na starostu Prahy 5 v souvislosti s nelichotivými informacemi o fungování úředníků MČ Praha 5, které vyšly na povrch v článku serveru aktuálně.cz. Předmětný článek si můžete přečíst v sekci „Napsali o nás“. Níže uvedený text byl převzat z přepisu jednání zastupitelstva.

 

11. 3. 2013, Praha

Vážený pane starosto,

Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se problematiky nové výstavby v ulici Mikšovského v Košířích. V článku od paní Kudláčkové, na serveru aktualne.cz, se píše o neoprávněném postupu stavebního úřadu naší městské části v případě povolení realizace stavby viladomů firmou Central Group. V řízení prý byli zcela opomenuti místní obyvatelé.  Stavební úřad Magistrátu hl. m. Prahy rozhodl o bezodkladném zastavení stavby a v některých instancích rozhodl o nutnosti odstranit části stavby (vodní dílo). Radnice městské části Praha 5 se má starat o blahobytný rozvoj na svém území. Stavba v ulici Mikšovského však tento koncept nenaplňuje, což by Vás jako starostu mělo zajímat.  Rád bych Vás touto cestou požádal o vyjádření, zdali jste dal prošetřit možné pochybení stavebního úřadu naší městské části a zdali jste touto cestou došel k nějakému výsledku? Také bych rád znal Váš osobní názor na tuto výstavbu – zdali jí podporujete?

Děkuji

 

Roman Sedlák
předseda klubu zastupitelů TOP 09

 

 

Vážený pane Sedláku,

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 14. 3. 2013 ve věci nové výstavby v ulici Mikšovského v Košířích.

Dovoluji si Vás upozornit na skutečnost, že tato záležitost není v mé kompetenci, jelikož se jedná o výkon státní správy a ne samosprávy, čehož si jste zajisté jako člen zastupitelstva plně vědom.

Výstavbu v ulici Mikšovského považuji za citlivou záležitost a dle mého osobního názoru za nešťastně řešenou. Nadále budu tuto záležitost sledovat, nicméně mi pravomoc, jež mi byla platnými právními předpisy svěřena, nedovoluje do tohoto řízení zasahovat.

S pozdravem

 

Ing. Miroslav Zelený
starosta MČ Praha 5

16 Dub 2013

Otevřený dopis pro zastupitelstvo Prahy 5

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Otevřený dopis pro zastupitelstvo Prahy 5

Věc : Nesouhlas zastupitelstva s masivní výstavbou Viladomů Farkáň / ul. Mikšovského

 

Vážené paní zastupitelky, vážení páni zastupitelé, vážený pane starosto a Rado MČ !

Tuto zprávu a výzvu považujte za „otevřený dopis“.

Obyvatelé Mikšovského ulice a také blízké ulice Jenišovské v Košířích jsou ohrožováni nadměrnými stavbami pod názvem „Viladomy Farkáň“. Jde o komplex objemnějších obytných domů umístěných do blízkosti původní zástavby, s níž nejsou v  architektonickém a hlavně funkčním souladu. Jedná se o neoprávněně povolenou stavbu společnosti Central Group. Podrobnější informace jsou v přílohách tohoto dopisu. Věcně shodná informace byla již podána při jednání v rámci návštěvy u pana starosty Ing. Zeleného dne 10.4. 2013.

Jménem občanů a obyvatel, kteří jsou vystaveni újmám souvisejícím s návrhem nevhodných novostaveb v blízkosti jejich domovů, Vás žádáme o deklaratorní vyslovení nesouhlasu s tímto použitým způsobem vnucování staveb, které nejsou v souladu s urbanistickou funkcí zdejší původní zástavby. Jedná se právě jen o společenskou a morální podporu v úsilí, které jsou zdejší občané nuceni vyvíjet při všech jednáních územního i stavebního řízení vedeném zdejším Úřadem MČ.

Žádáme Vás o projednání této věci na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 v rámci samostatného bodu jednání. Vyslovení nesouhlasu s tímto způsobem zástavby má být signálem pro kompetentní úředníky, aby tuto věc projednávali již nadále ve skutečném souladu s platnými zákony a s ohledem na práva zdejších původních obyvatel. Doufáme, že dosavadní chybné jednání úřadu bude i s Vaší nepřímou podporou přiměřeně revidováno nadřízeným útvarem MHMP.

Věříme, že pro nápravu této  situace uděláte vše, co je ve Vašich kompetencích i povinnostech.

 

Za občany poškozované uvedenou plánovanou zástavbou podepsali:

Ing. Karel Kocman, jednatel zdejšího Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek

Miluše Říhová – člen zdejšího Sdružení a obyvatel sousední nemovitosti

Ing. Jaroslav Seifert –  člen zdejšího Sdružení a obyvatel sousední nemovitosti

Jaroslav Kubát – člen zdejšího Sdružení a obyvatel sousední nemovitosti

RNDr. Martin Lepšík, Ph.D.  – Přípravný výbor OS Přátelé Malvazinek

 

V Praze dne 15.4. 2013

8 Bře 2013

Petice

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Petice

V prosinci roku 2012 byla v rámci zvolení nového starosty MČ Praha 5 vypracována petice občanů proti nevhodnému umístění nadměrných staveb v rámci projektu Viladomy Farkáň. Níže se můžete seznámit jejím textem a interpelací jednoho z členů petičního výboru na zasedání zastupitelstva MČ Praha 5 dne 11.12.2012.

 

Petice

 

7 Bře 2013

Občané Prahy 5 marně bojují s úřady

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Občané Prahy 5 marně bojují s úřady

Praha – Nekonečný boj se stavebním úřadem Prahy 5 vedou obyvatelé ulice Mikšovského v pražských Košířích.

 

Úředníci tam podle nich už několikrát porušili zákon, když developerovi neoprávněně povolili stavbu. A ačkoli pražský magistrát jim dal opakovaně za pravdu, klid stále nemají.

Příběh začal v roce 2011, kdy obyvatelé rodinných domků v klidné části Prahy jednoho dne s překvapením zjistili, že se v sousední zahradě začaly kácet stromy a na pozemek vjely stavební stroje.

Po několika udivených telefonátech na úřad městské části vypátrali, že majitel pozemku společnost Central Group si zažádal o stavební povolení na několik viladomů, které by výrazně převýšily okolní zástavbu.

Stavební úřad developerovi na začátku listopadu vyhověl a stavební povolení mu udělil. A to bez toho, aby informoval majitele sousedních nemovitostí.

„Naprosto nás opomenuli jako účastníky řízení. Byli jsme přesvědčení, že došlo k chybě, a snažili jsme se s úřadem domluvit,“ popsal jeden z obyvatel okolních domů Martin Tůma.

Občany ale čekalo překvapení. Různí úředníci jim na jejich dopisy a odvolání opakovaně vzkazovali, že stavba se jich nijak netýká, ačkoli ji budou mít přímo před okny, a do stavebního povolení tak nemají co mluvit.

„Proto jsme se obrátili na magistrát, který nám dal za pravdu a nařídil okamžité zastavení stavby,“ uvedl Tůma. Ve svém rozhodnutí magistrát stavebnímu úřadu vytkl, že okruh účastníků řízení posoudil pouze formálně, a vyzval ho, aby se povolením zabýval znovu.

„Žádáme stavební úřad, aby … vyzval stavebníka k bezodkladnému zastavení stavby, je-li již realizována, neboť stavba je, anebo byla, na základě uvedeného odvolání prováděna bez pravomocného povolení,“ konstatoval magistrát, jehož rozhodnutí je pro stavební úřady městských částí závazné. Na nové rozhodnutí stavebního úřadu se zatím čeká.

 

Magistrát: Úřad vážně pochybil

Občané si nicméně oddechli, že nyní již vše poběží podle zákona. Proto je zaskočilo, když po pouhém měsíci od rozhodnutí magistrátu zjistili, že investor začal na pozemku překládat vodovodní trubky.

„Vyšlo najevo, že odbor životního prostředí vydal souhlas s provedením ohlášené stavby vodního díla. Developer ke stavbě údajně nepotřeboval stavební povolení, protože se jednalo o pouhou rekonstrukci. Bylo ale jasně vidět, že jde o přeložku,“ dodává Tůma a ukazuje fotografie, které ukazují, že se trubka posunula o několik metrů.

 

Občané se opět snažili s úřadem domluvit, ale bez úspěchu. Na řadu tedy znovu přišel magistrát, který postup úřadu tentokrát ohodnotil dokonce jako závažné pochybení a nařídil stavbu odstranit.

„Odbor životního prostředí MHMP shledal v postupu ÚMČ Praha 5 zásadní pochybení, neboť sdělení souhlasu s provedením ohlášené stavby vodního díla je natolik vadné (nemá oporu v zákoně), že je důvodné jej zrušit,“ napsal magistrát.

A do třetice – investor začal na pozemku budovat přípojky k inženýrským sítím. Celá situace se opakovala, tentokrát ale skončila dříve, než mohl magistrát ve věci rozhodnout. Sám developer totiž nakonec od stavby ustoupil.

 

Úřad: Je to spekulace

Úřad městské části se k věci odmítá blíže vyjadřovat s tím, že se proti rozhodnutí odvolal a věc stále ještě běží.

„Otázka, zda úředníci pochybili, je v tuto chvíli zavádějící, neboť do rozhodnutí bylo podáno odvolání a věc doposud není pravomocně rozhodnuta. Spekulace kolem případného chybného rozhodnutí úředníka ÚMČ Praha 5 je tímto tedy předčasná,“ uvedla tisková mluvčí úřadu Ivona Kratochvílová.

 

Rezidence Prague Towers (Central Group)

Prague Towers. Jeden z posledních projektů Central Group. Autor: Central Group

„Odmítáme jakékoliv obvinění, že je rozhodováno vždy ve prospěch investora. Správní řízení jsou vedena nestranně a vše je posuzováno na základě provedených důkazů a jejich vzájemného vyhodnocení,“ dodala mluvčí.

Obyvatelé pochybují také o tom, že investor vůbec mohl o stavební povolení požádat. Územní rozhodnutí, které je pro povolení nezbytné, totiž získali v roce 2008. Platilo ale pouze do roku 2010.

Tentokrát občané neuspěli se stížností ani u magistrátu, a proto se na začátku letošního roku obrátili na ombudsmana a k soudu míří žaloba. „Nechceme bránit stavbě za každou cenu. Jen chceme, aby to proběhlo podle zákona,“ dodává Tůma.

 

Článek byl převzat ze serveru Aktualne.cz

26 Úno 2013

Jak vypadá zákaz stavební činnosti dle MČ Praha 5

Posted by admin. No Comments

Dne 02.04.2012 nakázal Magistrát hlavního města Prahy zastavit veškerou stavební činnost na pozemcích v okolí našich domů, protože je realizována bez pravomocného povolení. Jak si společnost CENTRAL GROUP a radnice MČ Praha 5 takový zákaz představuje, se můžete podívat na následujících fotografiích.

Stavebník již v pozastaveném stavebním povolení žádal o přeložení vodovodní trubky DN800, protože mu bránila v základech plánovaného domu – Viladům na Farkáně I C. Zákaz stavební činnosti mu však v tomto záměru nezabránil. Za posvěcení MČ Prahy 5 došlo k přeložení této vodovodní trubky a vše bylo vydáváno za havárii. V případě havárie a výměny trubky bez změny její trasy totiž povolení není potřeba. Trubka DN800 zcela zřetelně změnila svůj směr, tak jak o to stavebník usiloval v žádosti o stavebním povolení, což dokládají námi pořízené fotografie. Můžete je porovnat s fotkami v protokolu o místním šetření MČ Praha 5 a položit si otázku zda skutečně nemá úřad na lepší fotoaparát, nebo je to záměr aby fotky nic nedokazovaly. Protokol o místním šetření vypracovala Kateřina Havelková, referent vodoprávního úřadu Odboru ochrany životního prostředí MČ Praha 5.

 

 

1

přeložení trasy DN800

2

přeložení trasy DN800

3

původní stav

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

fotografie z místního šetření MČ Praha 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na naše opakované podněty o realizování stavební činnosti bez povolení MČ Praha 5 zareagovala přesně za měsíc. Nechal stavebníka v klidu jeho záměr dokončit. Teprve až Magistrát hlavního města Prahy rozhodl, že toto vodní dílo bylo realizováno bez patřičného povolení a nařídil MČ Praha 5 zahájit řízení o odstranění stavby.

 

DSC01790

DSC01789

DSC01784

 

 

 

 

25 Úno 2013

Veřejný zábor

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Veřejný zábor

Dne 20.10.2012 se na ulici Mikšovského, Praha 5 objevily značky zakazující zastavení na celé polovině silnice. Zdlouhavým pátráním se podařilo zjistit, že má jít o zábor společnosti CENTRAL GROUP schválený dopravním odborem MČ Praha 5

č. MC05 52220 /2012/ODP/Št o zvláštním užívání komunikace. Ačkoliv MHMP pozastavil stavební povolení a nakázal stavebníkovi ukončit všechny stavební práce. Toto povolení bylo uděleno mimo jiné pod podmínkou, že stavebník bude včas informovat o svém záměru obyvatele okolních domů a viditelně vyvěsí cedulku s identifikačními údaji stavebníka a uveřejněním stavebního záměru, který hodlá realizovat. V rámci psychologického boje se však nic takového nestalo. Většina obyvatel proto jen nevěřícně koukala ve chvíli, kdy se jim pod okny začaly pohybovat bagry a došlo k rozebrání plotů okolo jejich domů.

Bezprostředně po tomto zjištění jsme ještě téhož dne podávali elektronickou poštou podnět na MČ Praha 5 a informovali ho o nepovolené stavební činnosti. Jak jsme předpokládali na tento podnět nikdo nereagoval a proto jsme dne 22.10.2012 byli donuceni podat na MČ Praha 5, odbor stavební podnět k zamezení nepovolené stavební činnosti. V příloze jsme mimo jiné zmínili rozhodnutí MHMP které nakázalo zastavit a dále neprovádět veškerou stavební činnost. Toto rozhodnutí stavební odbor MČ Praha 5 samozřejmě detailně znal. Úředníci MČ Praha 5 opět zvolili ověřenou taktiku a na podnět nereagovali. Dne 11.12.2012 jsme tak byli nuceni podat žádost o uplatnění proti nečinnosti na MHMP.

Stavebník požádal o celkový zábor cca 83 m². To mu však nebránilo v tom uzavřít 165 metrů veřejného chodníku v místech kde se stavební činnost vůbec nekonala, jak dokládají následující fotky. O této skutečnosti jsme samozřejmě MČ Praha 5 okamžitě informovali. Přesto že zábor probíhal celých 15 dní!, nenašel se z úřadu MČ Praha 5 nikdo, koho by tato skutečnost zajímala a kdo by vykonal místní šetření a zjednal nápravu.

 

xassasa

 

Na první podnět podaný elektronickou poštou nám úřednice MČ Praha 5 paní Ing. Irena Šebestíková odpověděla po 32! dnech, s vysvětlením že společnost CENTRAL GROUP k uvedené činnosti nepotřebuje žádná povolení a podmínky které porušila nejsou natolik závažné, aby s ní bylo zahájeno správní řízení.

 

Nelze se zbavit dojmu, že MČ Praha 5 dle našeho názoru dělá vše proto, aby „přikryla“ chyby a porušení zákona ze strany stavebníka.

 

25 Úno 2013

Stavební povolení

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Stavební povolení

Ačkoliv byly obyvatelé domů v blízkosti plánované stavby pravidelně v kontaktu s úřednicemi stavebního odboru MČ Praha paní Tatianou Zacharievou a Ing. arch. Evou Čechovou došlo při schvalování stavebního povolení jakoby náhodou na opomenutí těchto účastníků řízení a to i přes to že při územním rozhodnutí přizváni byli. Pracovníkům úřadu tak bylo detailně známo, jaký dopad bude mít stavba na tyto účastníky. Možná právě proto se jejich práva rozhodli ignorovat, aby nedocházelo k zbytečným průtahům při schvalování povolení.

 

Dne 02.11.2011 tak mohl úřad MČ Praha 5 vydat v tichosti stavební povolení společnosti CENTRAL GROUP. Nikdo z okolních obyvatel neměl o tomto kroku ani tušení. Vše vyšlo najevo na jaře roku 2012, kdy došlo ke kácení dřevin na přilehlých zahradách. Tyto stromy vysadili před mnoha lety obyvatelé přilehlých domů, kteří se o zahrady od 50. let starali.

 

původní stav

DSC01057

DSC03715

 

 

 

 

 

 

 

 

stav po vykácení

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomenutí účastníci řízení podali odvolání proti stavebnímu povolení, které bylo samozřejmě zamítnuto s tím, že se jich plánovaná stavba nijak nedotkne. Vzhledem k tomu že domy jsou vzdáleny jen tři metry od pozemku, na kterém je plánována výstavba bylo toto rozhodnutí poněkud překvapující. Zároveň byl odeslán podnět tajemníkovi MČ Praha 5 panu Jiřímu Slavíkovi a starostovi panu Radku Klímovi. Odpověď byla opět zamítavá. Zákon v tomto případě hovoří zcela jasně a proti tomuto rozhodnutí, nezbývalo než podat odvolání k nadřízenému orgánu MHMP.

 

Dne 02.04.2012 konstatoval Magistrát hlavního města Prahy že odvolání podaná opomenutými účastníky řízení jsou řádná a včasná. Zároveň vyzval stavební odbor MČ Praha 5 k postupu dle § 134 odst. 4 stavebního zákona a uložil, aby vyzval stavebníka k bezodkladnému zastavení stavby, je-li již realizována, neboť stavba je, anebo byla, na základě uvedeného odvolání prováděna bez pravomocného povolení.

 

25 Úno 2013

Requiem za jedli stejnobarevnou

Posted by admin. Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Requiem za jedli stejnobarevnou

V důsledku podnětů bytových družstev o zahájení nepovolené stavební činnosti společnosti CENTRAL GROUP došlo k pokácení posledního vzrostlého stromu na pozemcích plánované výstavby. Toto vykácení nemělo žádné opodstatnění. Více se tomu věnuje Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek od Bulovky po Šalamounku v níže uvedeném textu:

 

Na Farkáni, v ulici Mikšovského, stála 28 let jedle stejnobarevná (Abbies Concolor). Ne obyčejná jedle, ale krásná jedle. Zdaleka nejkrásnější v širokém okolí.

Už nestojí. 20. listopadu 2012 padla za oběť stavebnímu záměru. Ne obyčejnému stavebnímu záměru, ale nesmyslnému, chamtivému a nemilosrdnému stavebnímu záměru. Zbytečně a předčasně. Dokonce ještě před vydáním stavebního povolení. Jenom jako demonstrace zpupnosti a hlouposti.

Proč ale plakat nad pokácenou jedlí, když se nikdo nepozastavuje nad tím, jak je zacházeno s lidmi, kteří ji vysadili. S dlouholetými obyvateli a občany Prahy 5. Ničím se sice neprovinili, ale přesto jsou trestáni. Pouze a jenom za to, že existují. Překážejí. Stavební úřad Městské části Praha 5 jim dává najevo, že se stali občany druhé kategorie. Jejich zájmy musí jít stranou, vždyť se v daném místě rozhodl stavět největší český rezidenční developer. Že nevíte, který to je? Ale jděte. Dívá se na Vás z titulních stránek novin a shlíží na Vás z billboardů. Zrovna Vám nabízí -10 % v akci (pospěšte si, jenom do Vánoc). Netoužíte pobytu od něj? Co když ale on jednoho dne zatouží po Vás? Jakmile se mu zalíbí pozemek ve Vašem sousedství, pak náhle zjistíte, že i Vy jste se stali občany druhé kategorie. Budete se radovat, že Vám při stavbě nezatloukl okna prkny. Budete mu vděčni, že Vám jezdí s bagrem jenom po předsíni a ohleduplně se vyhnul obývacímu pokoji.

Až tedy spatříte poslední nabídku společnosti CENTRAL GROUP, věnujte prosím vzpomínku krásné jedli stejnobarevné, kterou jste možná nikdy neviděli a už ji určitě nikdy neuvidíte.

 

!cid_A5AA31A0D226491CAFF1A4FF9FC93CB6@PC

  • Kam dál?

    or
  • Rubriky

  • Stránky