25 Úno 2013

Stavební povolení

admin

Ačkoliv byly obyvatelé domů v blízkosti plánované stavby pravidelně v kontaktu s úřednicemi stavebního odboru MČ Praha paní Tatianou Zacharievou a Ing. arch. Evou Čechovou došlo při schvalování stavebního povolení jakoby náhodou na opomenutí těchto účastníků řízení a to i přes to že při územním rozhodnutí přizváni byli. Pracovníkům úřadu tak bylo detailně známo, jaký dopad bude mít stavba na tyto účastníky. Možná právě proto se jejich práva rozhodli ignorovat, aby nedocházelo k zbytečným průtahům při schvalování povolení.

 

Dne 02.11.2011 tak mohl úřad MČ Praha 5 vydat v tichosti stavební povolení společnosti CENTRAL GROUP. Nikdo z okolních obyvatel neměl o tomto kroku ani tušení. Vše vyšlo najevo na jaře roku 2012, kdy došlo ke kácení dřevin na přilehlých zahradách. Tyto stromy vysadili před mnoha lety obyvatelé přilehlých domů, kteří se o zahrady od 50. let starali.

 

původní stav

DSC01057

DSC03715

 

 

 

 

 

 

 

 

stav po vykácení

SONY DSC

SONY DSC

SONY DSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opomenutí účastníci řízení podali odvolání proti stavebnímu povolení, které bylo samozřejmě zamítnuto s tím, že se jich plánovaná stavba nijak nedotkne. Vzhledem k tomu že domy jsou vzdáleny jen tři metry od pozemku, na kterém je plánována výstavba bylo toto rozhodnutí poněkud překvapující. Zároveň byl odeslán podnět tajemníkovi MČ Praha 5 panu Jiřímu Slavíkovi a starostovi panu Radku Klímovi. Odpověď byla opět zamítavá. Zákon v tomto případě hovoří zcela jasně a proti tomuto rozhodnutí, nezbývalo než podat odvolání k nadřízenému orgánu MHMP.

 

Dne 02.04.2012 konstatoval Magistrát hlavního města Prahy že odvolání podaná opomenutými účastníky řízení jsou řádná a včasná. Zároveň vyzval stavební odbor MČ Praha 5 k postupu dle § 134 odst. 4 stavebního zákona a uložil, aby vyzval stavebníka k bezodkladnému zastavení stavby, je-li již realizována, neboť stavba je, anebo byla, na základě uvedeného odvolání prováděna bez pravomocného povolení.

 

Comments are closed.

  • Kam dál?

    or
  • Rubriky

  • Stránky