25 Úno 2013

Veřejný zábor

admin

Dne 20.10.2012 se na ulici Mikšovského, Praha 5 objevily značky zakazující zastavení na celé polovině silnice. Zdlouhavým pátráním se podařilo zjistit, že má jít o zábor společnosti CENTRAL GROUP schválený dopravním odborem MČ Praha 5

č. MC05 52220 /2012/ODP/Št o zvláštním užívání komunikace. Ačkoliv MHMP pozastavil stavební povolení a nakázal stavebníkovi ukončit všechny stavební práce. Toto povolení bylo uděleno mimo jiné pod podmínkou, že stavebník bude včas informovat o svém záměru obyvatele okolních domů a viditelně vyvěsí cedulku s identifikačními údaji stavebníka a uveřejněním stavebního záměru, který hodlá realizovat. V rámci psychologického boje se však nic takového nestalo. Většina obyvatel proto jen nevěřícně koukala ve chvíli, kdy se jim pod okny začaly pohybovat bagry a došlo k rozebrání plotů okolo jejich domů.

Bezprostředně po tomto zjištění jsme ještě téhož dne podávali elektronickou poštou podnět na MČ Praha 5 a informovali ho o nepovolené stavební činnosti. Jak jsme předpokládali na tento podnět nikdo nereagoval a proto jsme dne 22.10.2012 byli donuceni podat na MČ Praha 5, odbor stavební podnět k zamezení nepovolené stavební činnosti. V příloze jsme mimo jiné zmínili rozhodnutí MHMP které nakázalo zastavit a dále neprovádět veškerou stavební činnost. Toto rozhodnutí stavební odbor MČ Praha 5 samozřejmě detailně znal. Úředníci MČ Praha 5 opět zvolili ověřenou taktiku a na podnět nereagovali. Dne 11.12.2012 jsme tak byli nuceni podat žádost o uplatnění proti nečinnosti na MHMP.

Stavebník požádal o celkový zábor cca 83 m². To mu však nebránilo v tom uzavřít 165 metrů veřejného chodníku v místech kde se stavební činnost vůbec nekonala, jak dokládají následující fotky. O této skutečnosti jsme samozřejmě MČ Praha 5 okamžitě informovali. Přesto že zábor probíhal celých 15 dní!, nenašel se z úřadu MČ Praha 5 nikdo, koho by tato skutečnost zajímala a kdo by vykonal místní šetření a zjednal nápravu.

 

xassasa

 

Na první podnět podaný elektronickou poštou nám úřednice MČ Praha 5 paní Ing. Irena Šebestíková odpověděla po 32! dnech, s vysvětlením že společnost CENTRAL GROUP k uvedené činnosti nepotřebuje žádná povolení a podmínky které porušila nejsou natolik závažné, aby s ní bylo zahájeno správní řízení.

 

Nelze se zbavit dojmu, že MČ Praha 5 dle našeho názoru dělá vše proto, aby „přikryla“ chyby a porušení zákona ze strany stavebníka.

 

Comments are closed.

  • Kam dál?

    or
  • Rubriky

  • Stránky