16 Dub 2013

Otevřený dopis pro zastupitelstvo Prahy 5

admin

Věc : Nesouhlas zastupitelstva s masivní výstavbou Viladomů Farkáň / ul. Mikšovského

 

Vážené paní zastupitelky, vážení páni zastupitelé, vážený pane starosto a Rado MČ !

Tuto zprávu a výzvu považujte za „otevřený dopis“.

Obyvatelé Mikšovského ulice a také blízké ulice Jenišovské v Košířích jsou ohrožováni nadměrnými stavbami pod názvem „Viladomy Farkáň“. Jde o komplex objemnějších obytných domů umístěných do blízkosti původní zástavby, s níž nejsou v  architektonickém a hlavně funkčním souladu. Jedná se o neoprávněně povolenou stavbu společnosti Central Group. Podrobnější informace jsou v přílohách tohoto dopisu. Věcně shodná informace byla již podána při jednání v rámci návštěvy u pana starosty Ing. Zeleného dne 10.4. 2013.

Jménem občanů a obyvatel, kteří jsou vystaveni újmám souvisejícím s návrhem nevhodných novostaveb v blízkosti jejich domovů, Vás žádáme o deklaratorní vyslovení nesouhlasu s tímto použitým způsobem vnucování staveb, které nejsou v souladu s urbanistickou funkcí zdejší původní zástavby. Jedná se právě jen o společenskou a morální podporu v úsilí, které jsou zdejší občané nuceni vyvíjet při všech jednáních územního i stavebního řízení vedeném zdejším Úřadem MČ.

Žádáme Vás o projednání této věci na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5 v rámci samostatného bodu jednání. Vyslovení nesouhlasu s tímto způsobem zástavby má být signálem pro kompetentní úředníky, aby tuto věc projednávali již nadále ve skutečném souladu s platnými zákony a s ohledem na práva zdejších původních obyvatel. Doufáme, že dosavadní chybné jednání úřadu bude i s Vaší nepřímou podporou přiměřeně revidováno nadřízeným útvarem MHMP.

Věříme, že pro nápravu této  situace uděláte vše, co je ve Vašich kompetencích i povinnostech.

 

Za občany poškozované uvedenou plánovanou zástavbou podepsali:

Ing. Karel Kocman, jednatel zdejšího Sdružení pro ochranu příznivých životních podmínek

Miluše Říhová – člen zdejšího Sdružení a obyvatel sousední nemovitosti

Ing. Jaroslav Seifert –  člen zdejšího Sdružení a obyvatel sousední nemovitosti

Jaroslav Kubát – člen zdejšího Sdružení a obyvatel sousední nemovitosti

RNDr. Martin Lepšík, Ph.D.  – Přípravný výbor OS Přátelé Malvazinek

 

V Praze dne 15.4. 2013

Comments are closed.

  • Kam dál?

    or
  • Rubriky

  • Stránky