6 Dub 2016

Úřad opět obešel občany! Stavební činnost zahájena.

admin

V minulém týdnu nás čekalo nepříjemné překvapení, v podobě nečekaného nájezdu těžké techniky na pozemky přilehlé k našim domům a započatí masivní stavební činnosti. Okamžitě jsme začali apelovat podněty na radu MČ Praha 5, stavební odbor i hygienickou stanici. Výstavba totiž probíhá na nezabezpečeném pozemku, dosud hrozí, že se pod těžké stroje mohou připlést děti, protože staveniště není řádně zajištěno. Navíc není vybudována žádná protihluková zábrana, což velmi negativně ovlivňuje život v přilehlých domech. Bohužel naše podněty nechali úřady chladnými. Po několika dnech provedl stavební odbor kontrolní prohlídku na místě a konstatoval, že činnost je zcela v souladu se zákonem i s územním souhlasem. S územním souhlasem, o kterém dosud nikdo z nás neměl ani tušení.

 

Nemohli jsme uvěřit tomu, že stavební úřad použil zcela stejnou fintu jako již před lety u stavebních povolení a rozhodl se vydat územní souhlas zcela v tichosti, abychom k němu nemohli vznášet žádných námitek a stavebník si mohl dělat, co uzná za vhodné. Soud v minulosti stavební odbor za tento nemorální a hlavně nezákonný způsob kritizoval a následně dokonce i zrušil územní rozhodnutí. Městská část si zřejmě řekla, že když to jednou skoro vyšlo, proč to nezkusit podruhé. Bylo totiž zcela jasné, že bychom měli k územnímu souhlasu výtky, ostatně těmto výtkám dal v minulosti soud v případě objektu C za pravdu.  Ihned po zjištění jsme podali odvolání opomenutého účastníka řízení proti územnímu souhlasu. Nemáme však velká očekávání, že by úřad nějak konal ve prospěch zákona, stavební práce stále nerušeně pokračují. Když se byznys spojí se státním úřadem, je pro občany velmi nelehký boj vynutit si alespoň základní dodržování zákona, přesto se o to už několik let usilovně snažíme.

 

Na přiložených fotografiích si všimněte, že se po staveništi pohybuje množství těžké a velmi hlučné techniky, aniž by byla vybudována protihluková stěna chránící obyvatele okolních domů.

 

 

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSCSONY DSCSONY DSC

Comments are closed.

  • Kam dál?

    or
  • Rubriky

  • Stránky