30 Čvc 2016

Central Group převedl práva ke stavbě na společnost sídlící na Maltě

admin

Developer Central Group  postoupil dle svého tvrzení práva k výstavbě záměru Viladomy Na Farkáně B1, B2 (nazýván též Rezidence Jenišovská) na společnost Bexee Limited se sídlem na Maltě. Účel tohoto kroku je zřejmý: průtahy ve správních a soudních řízeních zkomplikovat možnost obrany proti stavbě prováděné v rozporu s právními předpisy. Zřetelně se to projevilo v okamžiku, kdy maltského „stavebníka“ obeslal Městský soud. Obsílka byla odmítnuta s tím, že českému jazyku společnost Bexee Limited nerozumí. Ředitelem Bexee Limited je přitom Ing. Ladislav Franta, jinak též člen představenstva a technický ředitel společnosti CENTRAL GROUP (franta@central-group.cz).

 

Dle našeho názoru se jedná o účelové obstrukční jednání, které má zabránit prosazení zákona a zastavení stavby, která mezitím samozřejmě nerušeně pokračuje. Stavební úřad tyto obstrukce ochotně toleruje, neboť oddalují okamžik, kdy bude muset čelit důsledkům svého nezákonného postupu při vydání územního souhlasu k oplocení staveniště.

 

Uvedené dokládají připojené dokumenty:

 

– souhlasné prohlášení CENTRAL GROUP a BEXEE LIMITED o postoupení práv ke stavbě

 

– profil Ing.Franty, ředitele Bexee Limited a člena představenstva Central Group

 

 

Comments are closed.

  • Kam dál?

    or
  • Rubriky

  • Stránky