29 Dub 2013

Usnesení zastupitelstva MČ Praha 5

admin

Zastupitelstvo MČ Praha 5 dne 18.04.2013 schválilo, že masivní výstavba v oblasti Na Farkáně nezohledňuje zájmy občanů této lokality. Necháme se překvapit zda se toto hlasování pozitivně projeví na dodržování zákonů na stavebním odboru MČ Praha 5. Níže si můžete přečíst usnesení zastupitelstva.

 

 

24. zasedání zastupitelstva městské části Praha 5

konané dne 18.04.2013  jako řádné

číslo usnesení 24/7/2013

Předkladatel: Rada MČ P5, Šesták Michal, člen rady MČ P5

 

Výstavba v oblasti ulic Na Farkáně a Mikšovského (viladomy Farkáň – Central Group)

 

Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Konstatuje
1. že masivní výstavba v oblasti ulic Na Farkáně a Mikšovského není v souladu s dlouhodobě udržitelným rozvojem MČ Praha 5 a nezohledňuje zájmy občanů této lokality
II. Ukládá
1. Zelenému Miroslavu Ing., starostovi MČ P5
1.1. vyzvat společnost Central Group k jednání o přehodnocení tohoto projektu
Termín plnění: 28.05.2013

 

Usnesení bylo schváleno 36 hlasy

 

Comments are closed.

  • Kam dál?

    or
  • Rubriky

  • Stránky