21 Dub 2013

Dotaz na starostu Prahy 5

admin

Dne 11.3.2013 vznesl předseda klubu zastupitelů TOP 09 dotaz na starostu Prahy 5 v souvislosti s nelichotivými informacemi o fungování úředníků MČ Praha 5, které vyšly na povrch v článku serveru aktuálně.cz. Předmětný článek si můžete přečíst v sekci „Napsali o nás“. Níže uvedený text byl převzat z přepisu jednání zastupitelstva.

 

11. 3. 2013, Praha

Vážený pane starosto,

Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se problematiky nové výstavby v ulici Mikšovského v Košířích. V článku od paní Kudláčkové, na serveru aktualne.cz, se píše o neoprávněném postupu stavebního úřadu naší městské části v případě povolení realizace stavby viladomů firmou Central Group. V řízení prý byli zcela opomenuti místní obyvatelé.  Stavební úřad Magistrátu hl. m. Prahy rozhodl o bezodkladném zastavení stavby a v některých instancích rozhodl o nutnosti odstranit části stavby (vodní dílo). Radnice městské části Praha 5 se má starat o blahobytný rozvoj na svém území. Stavba v ulici Mikšovského však tento koncept nenaplňuje, což by Vás jako starostu mělo zajímat.  Rád bych Vás touto cestou požádal o vyjádření, zdali jste dal prošetřit možné pochybení stavebního úřadu naší městské části a zdali jste touto cestou došel k nějakému výsledku? Také bych rád znal Váš osobní názor na tuto výstavbu – zdali jí podporujete?

Děkuji

 

Roman Sedlák
předseda klubu zastupitelů TOP 09

 

 

Vážený pane Sedláku,

odpovídám na Vaši interpelaci vznesenou na jednání zastupitelstva dne 14. 3. 2013 ve věci nové výstavby v ulici Mikšovského v Košířích.

Dovoluji si Vás upozornit na skutečnost, že tato záležitost není v mé kompetenci, jelikož se jedná o výkon státní správy a ne samosprávy, čehož si jste zajisté jako člen zastupitelstva plně vědom.

Výstavbu v ulici Mikšovského považuji za citlivou záležitost a dle mého osobního názoru za nešťastně řešenou. Nadále budu tuto záležitost sledovat, nicméně mi pravomoc, jež mi byla platnými právními předpisy svěřena, nedovoluje do tohoto řízení zasahovat.

S pozdravem

 

Ing. Miroslav Zelený
starosta MČ Praha 5

Comments are closed.

  • Kam dál?

    or
  • Rubriky

  • Stránky